Showing all 9 results

Showing all 9 results

Win Home 10 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD (KW9-00185)

Sản phẩm bao gồm: Key + CD

Thông tin đang được cập nhật …

Miễn phí lắp đặt và vận chuyển

Windows Server CAL 2012 English 1pk DSP OEI 5 Clt Device CAL (R18-03683)

Sản phẩm bao gồm: License key

Thông tin đang được cập nhật …

Miễn phí lắp đặt và vận chuyển

Windows Server CAL 2012 English 1pk DSP OEI 5 Clt User CAL (R18-03755)

Sản phẩm bao gồm: License key

Thông tin đang được cập nhật …

Miễn phí lắp đặt và vận chuyển

Windows Server CAL 2012 English 1pk DSP OEI 1 Clt User CAL (R18-03737)

Sản phẩm bao gồm: License key

Thông tin đang được cập nhật …

Miễn phí lắp đặt và vận chuyển

Win Home 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD (FQC-08929)

Sản phẩm bao gồm: Key + CD

Thông tin đang được cập nhật …

Miễn phí lắp đặt và vận chuyển

Win Pro 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD (FQC-08929)

Sản phẩm bao gồm: Key + CD

Thông tin đang được cập nhật …

Miễn phí lắp đặt và vận chuyển

Win Pro 10 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD (FQC-08969)

Sản phẩm bao gồm: Key + CD

Thông tin đang được cập nhật …

Miễn phí lắp đặt và vận chuyển

Phần mềm Win 10 Pro 32/64 bit Eng Intl USB RS (FQC-10070)

Sản phẩm bao gồm: Thẻ key + CD cài đặt + tài liệu HDSD

Thông tin đang được cập nhật …

Miễn phí lắp đặt và vận chuyển

Phần Mềm Win Svr Std 2016 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core

Sản phẩm bao gồm: Licence, CD cài đặt, tài liệu HDSD

Thông tin đang được cập nhật …

Miễn phí lắp đặt và vận chuyển

Secured By miniOrangeSecured By miniOrange