Microsoft Office OLP

Showing 1–25 of 37 results

Microsoft Office OLP

Showing 1–25 of 37 results

Office 365 PlanE3Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd

Sản phẩm bao gồm: Licence, CD cài đặt, tài liệu HDSD

Thông tin đang được cập nhật …

Miễn phí lắp đặt và vận chuyển

Giải pháp SharePointEntCAL 2013 SNGL OLP NL DvcCAL

    Sharepoint là một nền tảng chia sẻ, làm việc cộng tác, thư viện tài liệu, công cụ quản trị kinh doanh với phiên bản mới nhất là Sharepoint 2013. Thực tế khi chúng ta phát triển 1 ứng dụng hay 1 website bình thường thì phải trải qua rất nhiều giai đoạn từ...

Thông tin đang được cập nhật …

Miễn phí lắp đặt và vận chuyển

SharePoint Standard CAL 2013

      Sharepoint là một nền tảng chia sẻ, làm việc cộng tác, thư viện tài liệu, công cụ quản trị kinh doanh với phiên bản mới nhất là Sharepoint 2013. Thực tế khi chúng ta phát triển 1 ứng dụng hay 1 website bình thường thì phải trải qua rất nhiều giai đoạn...

Thông tin đang được cập nhật …

Miễn phí lắp đặt và vận chuyển

SharePointStdCAL 2013 SNGL OLP NL DvcCAL

SharePoint 2013 is the business collaboration platform that enables you to connect and empower people through formal and informal business communities, within the enterprise and beyond, and to manage content throughout the information lifecycle. Whether deployed on-premises or as hosted services, SharePoints integrated capabilities are enhanced by search technologies and enable you to rapidly respond...

Thông tin đang được cập nhật …

Miễn phí lắp đặt và vận chuyển

SharePointSvr 2013 SNGL OLP NL

Sharepoint là một nền tảng chia sẻ, làm việc cộng tác, thư viện tài liệu, công cụ quản trị kinh doanh với phiên bản mới nhất là Sharepoint 2013. Thực tế khi chúng ta phát triển 1 ứng dụng hay 1 website bình thường thì phải trải qua rất nhiều giai đoạn từ khảo sát,...

Thông tin đang được cập nhật …

Miễn phí lắp đặt và vận chuyển

Phần mềm Visio Standard 2019

  VisioStd 2019 SNGL OLP NL  Đơn giản hóa thông tin qua sơ đồ dễ hiểu  Sử dụng cho doanh nghiệp Visio Standard 2019 cho phép bạn đơn giản hóa thông tin phức tạp thông qua các sơ đồ đơn giản và dễ hiểu. Microsoft Visio Standard 2019 được thiết kế cho các cá nhân đang tìm kiếm...

Thông tin đang được cập nhật …

Miễn phí lắp đặt và vận chuyển

Phần mềm VisioPro 2019 SNGL OLP NL

    VisioStd 2019 SNGL OLP NL  Đơn giản hóa thông tin qua sơ đồ dễ hiểu  Sử dụng cho doanh nghiệp             Visio Standard 2019 cho phép bạn đơn giản hóa thông tin phức tạp thông qua các sơ đồ đơn giản và dễ hiểu. Microsoft Visio Standard 2019 được...

Thông tin đang được cập nhật …

Miễn phí lắp đặt và vận chuyển

Bản quyền Project Server PrjctSvr 2013 SNGL OLP NL

  Microsoft Project (MSP hoặc WinProj) là một phần mềm quản lý dự án được phát triển và bán bởi Microsoft. Chương trình này được thiết kế để hỗ trợ quản lý dự án trong việc phát triển các kế hoạch, phân công nguồn lực cho dự án, theo dõi tiến độ, quản lý ngân...

Thông tin đang được cập nhật …

Miễn phí lắp đặt và vận chuyển

Bản quyền Project Professional PrjctPro 2013 SNGL OLP NL w1PrjctSvrCAL

Microsoft Project Server 2013 là một giải pháp tại chỗ linh hoạt cho quản lý danh mục dự án (PPM) và các công việc hàng ngày. Các thành viên nhóm, người tham gia dự án và người ra quyết định kinh doanh có thể bắt đầu, ưu tiên các đầu tư danh mục dự án...

Thông tin đang được cập nhật …

Miễn phí lắp đặt và vận chuyển

Bản quyền Project 2013 Prjct 2013 SNGL OLP NL

Project 2013 SNGL OLP NL (076-05334)  Sử dụng giải pháp PPM thông minh  Sử dụng cho doanh nghiệp Microsoft Project Server 2013 là một giải pháp tại chỗ linh hoạt cho quản lý danh mục dự án (PPM) và các công việc hàng ngày. Các thành viên nhóm, người tham gia dự án và người...

Thông tin đang được cập nhật …

Miễn phí lắp đặt và vận chuyển

ExchgStdCAL 2013 SNGL OLP NL DvcCAL

ExchgEntCAL 2013 SNGL OLP NL UsrCAL woSrvcs (PGI-00622) là phiên bản bản quyền truy cập vào máy chủ Exchange Server 2013 giúp đảm bảo các liên lạc của bạn luôn sẵn sàng mà bạn vẫn có thể duy trì kiểm soát. Mô hình khối dựng Exchange đơn giản hóa việc triển khai ở tất cả...

Thông tin đang được cập nhật …

Miễn phí lắp đặt và vận chuyển

ExchgEntCAL 2013 SNGL OLP NL DvcCAL woSrvcs

ExchgEntCAL 2013 SNGL OLP NL DvcCAL woSrvcs (PGI-00620) là phiên bản bản quyền try cập vào máy chủ Exchange Server 2013 giúp đảm bảo các liên lạc của bạn luôn sẵn sàng mà bạn vẫn có thể duy trì kiểm soát. Mô hình khối dựng Exchange đơn giản hóa việc triển khai ở tất cả...

Thông tin đang được cập nhật …

Miễn phí lắp đặt và vận chuyển

SQLCAL 2014 SNGL OLP NL UsrCAL

 Bản quyền truy cập vào máy chủ SQL  Giảm yêu cầu phần cứng SQL Server 2014 là hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu phiên bản mới nhất. SQL Server 2014 giúp khách hàng xây dựng được những ứng dụng trọng điểm và các giải pháp quản trị siêu dữ liệu sử dụng công...

Thông tin đang được cập nhật …

Miễn phí lắp đặt và vận chuyển

SQLCAL 2014 SNGL OLP NL DvcCAL

 Bản quyền truy cập vào máy chủ SQL  Giảm yêu cầu phần cứng SQL Server 2014 là hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu phiên bản mới nhất. SQL Server 2014 giúp khách hàng xây dựng được những ứng dụng trọng điểm và các giải pháp quản trị siêu dữ liệu sử dụng công...

Thông tin đang được cập nhật …

Miễn phí lắp đặt và vận chuyển

SQLSvrEntCore 2014 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd

Kho dữ liệu lớn có thể mở rộng Giảm yêu cầu phần cứng SQL Server 2014 là hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu phiên bản mới nhất. SQL Server 2014 giúp khách hàng xây dựng được những ứng dụng trọng điểm và các giải pháp quản trị siêu dữ liệu sử dụng công...

Thông tin đang được cập nhật …

Miễn phí lắp đặt và vận chuyển

SQLSvrStdCore 2014 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd

Kho dữ liệu lớn có thể mở rộng Giảm yêu cầu phần cứng SQL Server 2014 là hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu phiên bản mới nhất. SQL Server 2014 giúp khách hàng xây dựng được những ứng dụng trọng điểm và các giải pháp quản trị siêu dữ liệu sử dụng công...

Thông tin đang được cập nhật …

Miễn phí lắp đặt và vận chuyển

SQLSvrStd 2014 SNGL OLP NL

Kho dữ liệu lớn có thể mở rộng Giảm yêu cầu phần cứng SQL Server 2014 là hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu phiên bản mới nhất. SQL Server 2014 giúp khách hàng xây dựng được những ứng dụng trọng điểm và các giải pháp quản trị siêu dữ liệu sử dụng công...

Thông tin đang được cập nhật …

Miễn phí lắp đặt và vận chuyển

5 out of 5

(99)

Còn hàng

PrjctSvrCAL 2013 SNGL OLP NL UsrCAL

   Báo cáo đồ họa chuyên nghiệp  Sử dụng cho doanh nghiệp Microsoft Project Professional and Project Server 2013 were released early 2013 and have now been successfully implemented in hundreds of organizations. TPG has experience implementing, consulting, training and hosting Microsoft Project technologies for over 15 years. .

Thông tin đang được cập nhật …

Miễn phí lắp đặt và vận chuyển

PrjctSvrCAL 2013 SNGL OLP NL DvcCAL

Báo cáo đồ họa chuyên nghiệp  Sử dụng cho doanh nghiệp Microsoft Project Professional and Project Server 2013 were released early 2013 and have now been successfully implemented in hundreds of organizations. TPG has experience implementing, consulting, training and hosting Microsoft Project technologies for over 15 years. .

Thông tin đang được cập nhật …

Miễn phí lắp đặt và vận chuyển

ExchgStdCAL 2013 SNGL OLP NL UsrCAL

Đang cập nhật

Thông tin đang được cập nhật …

Miễn phí lắp đặt và vận chuyển

ExchgSvrStd 2013 SNGL OLP NL

SQL Server 2014 là hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu phiên bản mới nhất. SQL Server 2014 giúp khách hàng xây dựng được những ứng dụng trọng điểm và các giải pháp quản trị siêu dữ liệu sử dụng công nghệ bộ nhớ trong hiệu suất cao xuyên suốt các OLTP, kho dữ...

Thông tin đang được cập nhật …

Miễn phí lắp đặt và vận chuyển

ExchgSvrEnt 2013 SNGL OLP NL

SQL Server 2014 là hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu phiên bản mới nhất. SQL Server 2014 giúp khách hàng xây dựng được những ứng dụng trọng điểm và các giải pháp quản trị siêu dữ liệu sử dụng công nghệ bộ nhớ trong hiệu suất cao xuyên suốt các OLTP, kho dữ...

Thông tin đang được cập nhật …

Miễn phí lắp đặt và vận chuyển

LyncSvrStdCAL 2013 SNGL OLP NL DvcCAL

Microsoft Lync is a unified communications platform on which users can make a phone call, keep track of their contacts availability, send an IM, and start or join an audio, video, or web conference. For Lync Server, access to Enterprise voice workloads are licensed through the Lync server Plus CAL. Enterprise voice capabilities previously available...

Thông tin đang được cập nhật …

Miễn phí lắp đặt và vận chuyển

LyncSVrEnCAL 2013 SNGL OLP NL DvcCAL

Microsoft Lync is a unified communications platform on which users can make a phone call, keep track of their contacts availability, send an IM, and start or join an audio, video, or web conference. For Lync Server, access to Enterprise voice workloads are licensed through the Lync server Plus CAL. Enterprise voice capabilities previously available...

Thông tin đang được cập nhật …

Miễn phí lắp đặt và vận chuyển

OneNote 2013 Sngl OLP NL

OneNote là một sổ tay kỹ thuật số để ghi, lưu giữ và chia sẻ tất cả các loại thông tin. Điều đầu tiên bạn thấy khi mở OneNote 2013 là một diện mạo mới, gọn gàng cho phép bạn tập trung vào các ý tưởng của mình thay vì tập trung vào giao diện....

Thông tin đang được cập nhật …

Miễn phí lắp đặt và vận chuyển

5 out of 5

(72)

Còn hàng

Secured By miniOrangeSecured By miniOrange