Showing all 10 results

Showing all 10 results

Chi phí đầu tư thấp
Điện năng tiêu thụ thấp hơn so với máy lạnh
100% khí tươi qua bộ lọc gió và nước
khí sạch mát không gây khô ra
Bảo dưỡng đơn giản có thể tự làm
Nguyên lí làm mát: Bay hơi nước tự nhiên
Thân thiện với môi trường không có khí carbon

42%

Giá gốc:

5.200.000 

Giá khuyến mãi:

2.990.000 
5 out of 5

(26)

Còn hàng

34%

Giá gốc:

7.500.000 

Giá khuyến mãi:

4.900.000 
5 out of 5

(11)

Còn hàng

30%

Giá gốc:

8.500.000 

Giá khuyến mãi:

5.900.000 
5 out of 5

(39)

Còn hàng

30%

Giá gốc:

8.540.000 

Giá khuyến mãi:

5.900.000 
5 out of 5

(19)

Còn hàng

25%

Giá gốc:

8.000.000 

Giá khuyến mãi:

5.999.000 
5 out of 5

(22)

Còn hàng

6.000.000 
5 out of 5

(87)

Còn hàng

33%

Giá gốc:

12.000.000 

Giá khuyến mãi:

7.999.000 
5 out of 5

(82)

Còn hàng

32%

Giá gốc:

11.900.000 

Giá khuyến mãi:

7.999.000 
5 out of 5

(27)

Còn hàng

30%

Giá gốc:

11.525.000 

Giá khuyến mãi:

7.999.000 
5 out of 5

(69)

Còn hàng

10%

Giá gốc:

15.000.000 

Giá khuyến mãi:

13.450.000 
5 out of 5

(37)

Còn hàng

Secured By miniOrangeSecured By miniOrange