• Hỗ trợ trực tuyến 
    Giám Đốc
    Mr An
      0988.097.646
      an_cntt@adcomputer.vn
    Kinh Doanh Phân phối
    Mr Minh Trung

      0985.135.533
      kinhdoanhad@gmail.com

    Kinh Doanh Phân phối
    Mr Hiệp
      0904.776.722
    Kinh Doanh Phân phối
    Mr Tuân
      0987.039.135
      tuanbq82@gmail.com
    Kinh Doanh Phân Phối
    Mr Quang
      quang.kd6@gmail.com
      quang.kd6@gmail.com
    Kinh Doanh Online
    Mr Diện
      0966.499.694
      adcomputer.vn@gmail.com
    PT dự án
    Ms Dung
      0987.039.135
     phuongdungad@gmail.com
    Bảo Hành 1
    Mr Hoàng Long
      0943.189.980
    Bảo Hành 2
    Ms Phương
      04.62924186
    Kinh Doanh Phân phối
    Mr Luận
      0983.238.383
    Kinh Doanh Phân phối
    Ms Vân Anh
      0917.550.889
  • Tin tức nổi bật

    VGA MSI

    Lựa chọn

    Liên hệ
    3.199.000₫
    2.929.000₫
    2.499.000₫
    1.699.000₫
    1.799.000₫
    1.799.000₫
    1.719.000₫